اخبار و مقالات

چاپ به صورت یک صنعت در ایران حدود ۲۰۰ سال قدمت دارد اما آیا جایگاه فعلی ایران در بازر جهانی چاپ با این قدمت متناسب است؟

فکر می کنید این صنعت چند هزار شغل مستقیم برای ایرانیان ایجاد کرده است؟ سهم کتاب ها از بازار چاپ در کشور ما چقدر است؟

در اینفوگرافیک «صنعت چاپ ایران در یک نگاه» می توانید اطلاعات کاملی درباره حجم صنعت چاپ در ایران، سهم ایران در بازار جهانی، تعداد مشاغل ایجاد شده در صنعت چاپ و سایر ابعاد این صنعت را مشاهده کنید.